Meer geld om woningen te isoleren

Het isoleren van een woning is een effectieve manier om te besparen op de energielasten. Helemaal in deze tijden is dat voor veel consumenten interessant. Het kabinet stelt in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Hierdoor kunnen gemeenten hun inwoners informeren, ondersteunen en begeleiden bij de isolatie van hun woning.

Nationaal Isolatieprogramma

Op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën zijn middelen gereserveerd voor het Nationaal Isolatieprogramma. Vanuit deze middelen wordt er 62,5 miljoen euro overgeboekt voor de lokale aanpak woningisolatie.

Lokale aanpak woningisolatie

Om (kwetsbare) huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, stelt het kabinet in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Zo kunnen kwestbare ouderen via de gemeente een toeslag krijgen van 1.300 euro. Ook zijn al afspraken gemaakt om sociale huurwoningen met energielabel E, F en G uit te faseren. Dit moet in 2028 gebeurd zijn. Daarnaast wordt er een normering uitgewerkt om vanaf 2026 Cv-ketels te vervangen door efficiëntere verwarmingsinstallaties, mits de woning daar geschikt voor is.

Nationaal programma Warmtetransitie

Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) is een interbestuurlijk programma van het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie door kennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie. Aanvullend daarop is er een regionale ondersteuningsstructuur om de samenwerking tussen gemeenten te ondersteunen. De leer- en ontwikkelactiviteiten van het Programma Aardgasvrije Wijken en vanuit het Expertise Centrum Warmte gaan integraal op in het NPLW.